Umowa

Przed wykonaniem zdjęć, które chcemy później wykorzystywać np. w swoim portfolio, warto jest spisać stosowną umowę, szczególnie jeśli dotyczy to sesji wykonanych na zasadach TFP. W ten sposób pozwoli to uniknąć ewentualnych późniejszych konsekwencji, np. braku zgody na wykorzystanie wizerunku modela/modelki. Orzecznictwo Sądów pokazuje, iż model/modelka, którzy otrzymują wynagrodzenie, z założenia wyrażają zgodę na publikację wizerunku (chyba, że stosowna umowa określa to inaczej).

Tak czy inaczej, umowę warto spisać, najlepiej w dniu sesji. W związku powyższym należy mieć ze sobą dokument poświadczający tożsamość. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zawarta na końcu umowy). Wówczas przed sesją należy wydrukować umowę i dostarczyć ją podpisaną przez opiekuna.

Poniżej moje dwie przykładowe umowy:

Umowa z modelką (+ oświadczenie opiekuna) – TFP – wersja 1 (PDF, DOC)

Umowa z modelką – TFP – wersja 2 (PDF, DOC)

Umowa z modelką za wynagrodzeniem (PDF, DOC)

Umowa z wizażystką – TFP (PDF, DOC)